Finlandiya Eğitim Sistemi

Finlandiya eğitim sistemi, Fin refah toplumunu oluşturan temel taşlardan biridir.

Finlandiya eğitim sistemi herkese karşı kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşıma sahiptir. Din, dil, ırk, renk, mezhep, ekonomik durum gözetmeksizin herkese eşit eğitim imkanı sunar. Finlandiya’da milletvekillerinin çocukları ile minimum gelir elde eden kişilerin çocukları aynı sıralarda eğitim görürler. Tam anlamıyla eğitimde fırsat eşitliği söz konusudur.

Fin Milli eğitim Bakanına, eğitimde başarıyı nasıl sağladıkları sorulduğunda, okulları ticarethane olarak görmemeleri ve her bir öğrenciyle ayrı ayrı özen göstermeleri sayesinde bu kaliteye ulaştıklarını belirtmiştir.

Finlandiya’da okullar arası başarı seviyelerindeki farklılıklar çok küçüktür ve neredeyse tüm öğrenciler hedeflenen süre içinde teme eğitimlerini tamamlarlar. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve lise ücretsizdir. Yükseköğretimde ise çok az bir ücret alınır.

Amaç, ailenin geliri ne olursa olsun herkesin kaliteli eğitim almasıdır. Yetişkin eğitimi de sistemin bir parçasıdır ve ilköğretimden yükseköğretime kadar çok sayıda alternatifleri bulunur.

Ayrıca Finlandiya’nın PISA’da en yüksek puanlardan birini aldığını biliyor muydunuz?

finlandiya eğitim sistemi

Peki Finler eğitim sisteminde neden dünyanın en iyisi?

Bunun birçok sebebi vardır ancak standart bir test sistemi olmadığından dolayı öğrenciler arasında rekabet değil iş birliği teşvik edilir.

Finlandiya’da çocuklar okul çağına gelmeden önce erken kreş eğitimi alma hakkına sahiptir. Çocuğun ana dili Fince veya İsveççe değilse bu dilleri öğrenmesi için özel eğitim de verilebilir. İlköğretimden sonra en yaygın seçenekler normal liseler ve meslek liseleridir. Çoğu lise Fince ve İsveççe dilinde eğitim veriyor ama daha büyük şehirlerde İngilizce veya Fransızca gibi diğer dillerde eğitim veren liselerde vardır.

Bir yükseköğretim kurumunda okumak ücretsiz veya ücretli olabilir. Akademik üniversite öğrenimi bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Üniversiteler, bazı lisans programlarında İngilizce dil eğitimi düzenlemektedir. Ancak, çoğu lisans programının öğretim dili ya Fince ya da İsveççedir. Bir Yüksek Lisans derecesini tamamladıktan sonra, daha ileri çalışmaları tamamlama ve Doktora derecesi kazanma hakkı için başvurabilirsiniz.