Hi, How Can We Help You?

Finlandiya'dan Güncel Haberler

August 31, 2021

Finlandiya’nın Genç Kadınlar Liderliğindeki Hükümeti Eşitliği Teşvik Ediyor

Finlandiya’nın şuanki başbakanı 34 yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı ünvanna sahiptir. Koalisyon hükümeti, çoğunluğu 40 yaşının altındaki beş kadın parti liderinin birlikte çalışması ile kurulmuştur.

Şu anda kabine on iki kadın ve yedi erkekler vekil tarafından temsil edilmektedir. Ayrıca, parlamenterlerin %47’si kadınlar oluşturur. Bu bağlamda Finlandiya, hükümet düzeyinde temsilde cinsiyet açısından oldukça dengelidir ve eşitlikçidir.

Beş kadından oluşan Fin hükümeti, böyle bir yetkinin tecrübesiz gençlere emanet edilemeyeceği gerekçesiyle çok sayıda eleştiri aldı. Öte yandan, çok daha fazla kişi yeni hükümeti insanlara ilham verdiği ve daha iyi bir gelecek için yenilikçi çözümler üretme umudu verdiği için tebrik etti ve destekledi.

“Eşitlik ancak hayatın her alanında ve politikada dikkate alındığında gerçekleşen bir şeydir” – Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

Finlandiya hükümeti şu anda ev içi sorumlulukların daha eşit bir şekilde paylaşılmasından başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmek ve teşvik etmek amacıyla politikalar yürütmektedir. Bu politikalara örnek olarak; babaların çocuk bakımında, annelerin  sorumluluklarının bir kısmını devralabilmesini kolaylaştırmak için eşit ebeveyn izni reformunu yakın zamanda etkinleştirilmiştir.

Hükümet, cinsiyetler arası ücret farklarının ve kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak için bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı üzerinde çalışmaktadır ve ev yaşamı ile ilgili sorumlulukların eşit paylaşımı konusunda yapılacak çok şey olduğunu belirtmiştir.

“İskandinav refah toplumları eşitlikçidir, çünkü eşitliğin ne kadar geniş bir kavram olduğunu ve tüm politika sektörlerinde eylem gerektirdiğini anlarlar.” Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

Hükümet, planlanan ulusal çalışmaya ek olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem AB düzeyinde hem de küresel olarak desteklenmesi gerektiğine inanmaktadır. Pandemiler ve demokrasilerin çöküşü gibi dünyadaki son gelişmeler, hiçbir başarının kalıcı olmadığını ve bu başarıların gökten inmediğini kanıtlamıştır. Bu nedenle hükümet elinden gelen her düzeyde eşitlik için savaşmaya devam edeceğini belirtmiştir.