September 2, 2021

Finlandiya 4. Kez Dünyanın en Mutlu Ülkesi Seçildi!

Finlandiya, Birleşmiş Milletler’in Mutluluk Endeksine göre, pandeminin etkilerine rağmen, üst üste 4. kez dünyanın en mutlu ülkesi ilan edildi.

Finlandiya üst üste dördüncü kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Endeks, önceki yıllara ek olarak ülkelerin pandemi ile nasıl mücadele ettiğini de değerlendirdi. Bu nedenle anket, pandeminin nüfus üzerindeki etkilerini ve günlük yaşamlarının nasıl etkilendiğine baktı.

Listede Finlandiya’yı İzlanda, Danimarka, İsviçre ve Hollanda izledi. Diğer tüm İskandinav ülkeleri de ilk ona girmeyi başardı.

Ankette, her ülkeden yaklaşık 1000 kişiden ülkelerini belirli kategoriler altında derecelendirmeleri istendi;

  • Sosyal Destek,
  • Bireysel özgürlük,
  • Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH),
  • Yolsuzluk seviyesi ve
  • Devlet kurumlarına güven.

Özgürlük ve yolsuzluk seviyeleri söz konusu olduğunda Finlandiya zaten uzun yıllardır zirvedeydi. Vergilendirme ve varlıkların dağıtımındaki şeffaflık, hükümete ve yetkililere duyulan güvenin de artmış olması, ükenin mutluluk endeksinde üst sıralarda olmasında önemli rol oynadı. Ayrıca ankete göre, nüfusun %80’i ülkenin polis teşkilatına güven duymaktadır, ki bu oran birçok ülkeye göre oldukça yüksek olarak değerlendirilmektedir.

Fin kültürünün tüm zorlukların üstesinden geleceğine inanıyorum ve birlikte her çocuk için iyi bir yer olan bir ülke inşa edeceğiz.” -Sanna Marin, Finlandiya Başbakanı

İş hayatında,  idare ve çalışanlar arasında yatay bir hiyerarşi kurulmuştur, bu da karar verme konusunda kapsayıcı bir ortam yaratır. Bu sistem ayrıca çalışanlar üzerinde daha az denetim faaliyeti gerektirdiği gibi inisiyatif ve sorumluluk almayı teşvik eder, bu da nüfusun genel mutluluğuna katkıda bulunur.